Hababka ugu fiican ee diyaarinta su'aalaha imtixaanka