Dooro naqshada martiqaadka elegtarooniga ah ee ku haboon