Sida loo diyaariyo sahlab istaarij tallaabo tallaabo ah