Waa maxay faraqa u dhexeeya ku-darka iyo ku-qorista Snap?