Waa maxay faraqa u dhexeeya maskaxda iyo maabka fikradda?