Software-ku ma la mid yahay dib-u-dejinta warshadda?